Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for Morgentau Events

1 Anvendelse af betingelserne

 1. Alle nuværende og fremtidige leverancer, tjenester og tilbud fra Morgentau Events foretages udelukkende på grundlag af disse vilkår og betingelser. Kundens henvisning til sine egne vilkår og betingelser modsiges hermed.
 2. Alle aftaler mellem Morgentau Events og kunderne om ordrestyring skal indgås skriftligt. Mundtlige tillægsaftaler kræver skriftlig bekræftelse for at være effektive. Kravet om skriftlig formular kan kun fratrækkes skriftligt.

2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

 1. Morgentau Events og oplysninger om henvendelser fra kunden samt priserne i den offentliggjorte prisliste kan ændres og er ikke-bindende.
 2. For individuelle tilbud er vi bundet af Morgentau Events i 10 dage til de priser, der er inkluderet i tilbuddene. Derudover kan tilbuddene ændres og er ikke-bindende.
 3. En kontrakt indgås kun bindende ved ordrebekræftelse af virksomheden Morgentau Events.

 3 Priser og omkostninger

 1. De priser, der er aftalt på tidspunktet for idriftsættelse, er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen fra Morgentau Events.
 2. Hvis der ikke er aftalt priser i enkelte tilfælde, anses priserne på den prisliste, der var gyldig på tidspunktet for kontraktens indgåelse, for at være aftalt.
 3. Transport og andre tjenester af selskabet Morgentau Events er desuden opkrævet.
 4. Udgifter (for officielle tilladelser, parkeringsafgifter, færgeafgifter) skal afholdes af kunden og vil blive refunderet af kunden.

 

4 Betalingsmetoder

 1. Morgentau Events er berettiget til at udstede opgørelser eller til at kræve en udbetaling op til det forventede samlede fakturabeløb.
 2. Medmindre andet er aftalt, udføres regnskab og anmodning om lejesikkerhed med ordrebekræftelsen af Morgentau Events. Fakturaforfalder straks uden fradrag, medmindre der er aftalt andre betalingsbetingelser forud for fakturering.
 3. Morgentau Events er berettiget til at nægte at udføre ordren, indtil kunden har betalt forfaldne fakturaer fuldt ud.
 4. Efter afslutningen af ordren udarbejder Morgentau Events den endelige faktura, herunder dens tjenester, eventuelle yderligere omkostninger og udgifter til erstatning eller erstatning/værdikompensation. Den endelige faktura forfalder straks uden fradrag.
 5. Morgentau Events har ret til at fremsætte yderligere krav, hvis de enkelte omkostningsposter ikke var kendt, da den endelige faktura blev udarbejdet.

 5 Lejebetingelser

 1. Kunden skal straks underrette Morgentau Events om eventuelle skader, ændringer, tab eller ødelæggelse af udlejningsejendommen.
 2. Kunden skal behandle lejeartikler med omhu. Han skal overholde reglerne i brugsanvisningen og instruktionerne i virksomheden Morgentau Events. I tvivlstilfælde skal han i virksomheden Morgentau Events informere sig om den rette behandling og drift.
 3. Kunden skal beskytte varerne mod enhver ikke-relateret adgang til tredjemand, opbevare dem på egen risiko og egne omkostninger og bevare tilstanden på leveringstidspunktet. I tilfælde af tyveri eller forsætlig skade fra tredjemands side er kunden forpligtet til at informere politiet og indgive en kriminel klage.
 4. I den periode, hvor han er i besiddelse, er kunden ansvarlig for skader i alle tilfælde af skader, tab, mangler og andre ændringer. Kompensation skal betales ud over kontrakten pris, ingen kredit er lavet. I det omfang en reparation er mulig, bærer kunden disse omkostninger, ellers refunderer han omkostningerne ved erstatningsindkøb og eventuelle bortskaffelsesomkostninger.
 5. Oplysningerne fra Morgentau Events om de tekniske data er ca. oplysninger og er kun bindende, hvis dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
 6. Kunden skal for egen regning og risiko for, at det nødvendige udstyr kan tilsluttes, forsynings- og bortskaffelseslinjer er til rådighed i tilstrækkeligt omfang, og at de nødvendige lokaler og områder er til rådighed.
 7. Ethvert ansvar for Morgentau Events for personskade eller tingsskade i forbindelse med brugen af de kontraktlige genstande er udelukket.
 8. Morgentau Events er berettiget til at foretage delvise leveringer og delvise ydelser samt til at levere sammenlignelige produkter uden forudgående varsel.

 6 Yderligere lejebetingelser for telte

 1. Teltet skal demonteres tørt, hvis vejret ikke tillader det, bedes du kontakte os, før demontering.
 2. Teltet skal være rent, eventuelt snavs skal rengøres af lejeren.
 3. Teltet skal fastgøres med den medfølgende stormbeskyttelse. Hvis det er nødvendigt, skal kunden desuden fastgøre teltet.

 

7 Opsigelsesmuligheder

 1. Hvis kunden opsiger kontrakten, er han forpligtet til at refundere Morgentau Events for den forvoldte skade, herunder tab af fortjeneste.
 2. I tilfælde af aflysning op til 21 dage i forvejen er kunden forpligtet til at betale 25% af det aftalte ordrebeløb.
 3. I tilfælde af aflysning op til 14 dage i forvejen er kunden forpligtet til at betale 50% af det aftalte ordrebeløb.
 4. I tilfælde af aflysning op til 7 dage i forvejen, er kunden forpligtet til at betale 70% af det aftalte ordrebeløb, hvorefter det samlede beløb vil blive opkrævet.

Hvis du beslutter dig for at aflyse begivenheden på grund af Corona-krisen, vil du modtage en kupon til den foretagne indbetaling. Du kan derefter bruge dem til den nye aftale.

 8 Leverings- og servicetid

 1. Forsinkelser i levering og ydeevne, eller Forebyggelse på grund af force majeure, strejke, lockout af officielle ordrer, trafikpropper osv. Morgentau Events er ikke ansvarlig for bindende aftalte deadlines og deadlines. De giver ikke kunden ret til at reducere lejeprisen, kræve erstatning eller gøre andre rettigheder gældende.
 2. Overholdelse af Morgentau Events leverings- og opfyldelsesforpligtelser kræver, at kunden sikrer rettidig og problemfri adgang til leveringsstedet. Ellers frafalds Morgentau Events ethvert ansvar.